MİSYONUMUZ

Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda;bireysel farklılıkların önemsendiği bir ortamda, gelişime ve değişime açık bireyler yetiştirmeyi; yüksek öğrenim öğrencilerinin öğrenimlerine destek olmak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak için barınma,beslenme hizmetleri ile sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler sunmak. Ailelerinden uzakta olan öğrencilerimize huzurlu ve konforlu aile ortamı sağlamak; ailesine ve topluma faydalı bireyler yetiştirmek.

VİZYONUMUZ
İçinde bulunduğumuz sektörde sağlıklı büyüme ve gelişmeyi sürdürmek; benimsemiş olduğumuz kalite ve güven odaklı bakış açımızla; çağdaş, modern, ve yeniliğe açık yurdumuzla uzun vadeli başarılar elde etmiş bir marka olmaktır. Karabük ilinde örnek teşkil edecek kaliteli bir yurt olmaktır.

vizyon-misyon
meb-logo