KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  • 3 ADET VESİKALIK
  • NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ
  • NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ
  • İKAMETGAH BELGESİ
  • ADLİ SİCİL BELGESİ
  • ÖĞRENCİ BELGESİ
  • SAĞLIK RAPORU
  • YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERDEN ÖĞRENİM İZNİ BELGESİ, PASAPORT FOTOKOPİSİ, YABANCI KİMLİK NUMARASI İLE BELİRTİLEN DİĞER BELGELER DE İSTENİR.

Start typing and press Enter to search